Przychodnia Weterynaryjna Choszczno

Zakres usług

Profilaktyka
 • Szczepienia ochronne
 • Zwalczanie pasożytów wewnętrznych
 • Zwalczanie pasożytów zewnętrznych
 • Zabezpieczanie przed ukąszeniem kleszczy, pcheł
 • Znakowanie zwierząt(czip) i wydawanie paszportów
 • Bilans zdrowia zwierzęcia- coroczna wizyta kontrolna
 • Diety weterynaryjne
 • Pacjent geriatryczny- program profilaktyczny

 

Stomatologia
 • Leczenie chorób jamy ustnej i przyzębia
 • Usuwanie kamienia nazębnego skalerem ultradźwiękowym z polerowaniem szkliwa
 • Ekstrakcje zębów u psów i kotów
 • Odbudowa szkliwa i wypełnienie
 • Stomatologia gryzoni
 • usuwanie nadziąślaków przy użyciu elektrokautera,

 

Kardiologia
 • wczesne wykrywanie wad wrodzonych i nabytych serca,
 • badanie EKG
 • badanie RTG
 • wykrywanie nadciśnienia tętniczego
 • badanie układu krążenia jako przygotowanie do znieczulenia ogólnego,
 • diagnostyka wodosierdzia, wodobrzusza
 • zabiegi interwencyjne: nakłucie worka osierdziowego, nakłucie jamy otrzewnowej, ołucnowej

diagnostyka guzów nowotworowych serca.

 

Choroby wewnętrzne
 • diagnozowanie chorób wewn. m. in. przewodu pokarmowego, oddechowego, krążenia, skóry, moczowego, nerwowego,
 • prowadzenie zwierząt chorych przewlekle: cukrzyca, padaczka, niewydolność nerkowa
Okulistyka
 • Urdażnianie dróg nosowo-łzowych, kauteryzacja punktów łzowych
 • Wytarcie / zeskrobywanie / krioterapia grudek chłonnych trzeciej powieki
 • Entropium
 • Ectriopium
 • Entropium /ectropium/ tymczasowe szwy korygujące
 • Symblepharon, zrosty spojówkowo – rogówkowe
 • Gradówka
 • Repozycja gałki ocznej
 • Enukleacja gałki ocznej (usunęcie)
 • Jaskra / irydectomia, drenaż lub inne metody
 • Usunięcie soczewki /zaćma, jaskra wtórna/
 • Wrzód rogówki – keratectomia z keratotomia + przykrycie rogówki trzecią powieką
 • Wrzód rogówki i inne urazy – metodą przeszczepu spojówki na rogówkę
 • Ciała obce, rany
 • Repozycja wypadniętego gruczołu wpadniętego gruczołu trzeciej powieki
 • Częściowa resekcja gruczołu trzeciej powieki
 • Korekta chrząstki trzeciej powieki /skręt trzeciej powieki
 • Skrzydlik, skórzak, martwak – z przykryciem rogówki spojówką lub trzecią powieką
 • Korekta brzegu powiekowego, rzęsy dodatkowe, nieprawidłowo skierowane, zrosty powiekowe
Chirurgia

 

W mojej przychodni wykonuję szereg zabiegów chirurgicznych, których wykaz znajdą Państwo poniżej. Dysponuję nowoczesnym sprzętem zabiegowym i cały czas podnoszę swoje kwalifikacje.

Głowa i szyja:

 • Rany warg – opracowanie chirurgiczne
 • Nowotwory warg – operacyjne usunięcie
 • Nadziąślaki – zabieg elektrochirurgiczny
 • Rany języka – opracowanie chirurgiczne
 • Nowotwory języka
 • Rany podniebienia miękkiego
 • Plastyka żagielka podniebienia miękkiego
 • Zamknięcie rozszczepu podniebienia
 • Zamknięcie przetoki ustno-nosowej
 • Ciało obce w jamie ustnej
 • Złamanie żuchwy
 • Złamanie szczęki
 • Korekta skrzydełek nosowych
 • Krwiak małżowiny usznej
 • Otwarcie przewodu słuchowego
 • Usunięcie gruczołu ślinowego
 • Rany szyi
 • Rany przełyku

Tułów i ogon:

 • Rany tułowia
 • Guzy nowotworowe
 • Mastectomia
  • częściowa
  • całkowita
 • Amputacja ogona (tylko ze względów zdrowotnych)
 • Usunięcie gruczołów okołoodbytniczych
 • Laparotomia diagnostyczna
 • Cesarskie cięcie
 • Ovariohisterectomia przy ropomaciczu
 • Enterectomia, Enterotomia, Gastrotomia
 • Rozszerzenie/skręt żołądka
 • Splenektomia
 • Cystotomia
 • Nacięcie cewki moczowej, Wyszycie cewki moczowej
 • Nowotwory w jamie brzusznej
 • Wypadnięcie pochwy
 • Guzy w pochwie – opracowanie chirurgiczne
 • Kastracja psa
 • Kastracja kota
 • Sterylizacja suki
 • Sterylizacja kotki
 • Przepukliny:
  • pępkowa
  • pachwinowa
  • przepony miednicznej
 • Operacja zachyłka prostnicy

 

Dermatologia
 • Zeskrobiny -wykrywanie pasożytów zewnętrznych
 • Trichogramy -badanie włosa
 • Badanie cytologiczne -diagnostyka zapaleń skóry i nowotworów
 • Biopsje cienkoigłowe
 • Biopsje trepanowe
 • Badania histopatologiczne skóry przy współpracy Labratorium zewn.
 • Badanie w świetle lampy Wooda
 • Alergiczne testy śródskórne
 • Testy serologiczne (alergia wziewna, alergia pokarmowa) Laboratorium zewn.
 • Diety eliminacyjne
 • Wymazy
 • Posiewy mikologiczne i bakteriologiczne, antybiotykogramy  Laboratorium zewn.
 • Odczulanie

 

Urologia i nefrologia

Choroby nerek należą do najpoważniejszych schorzeń. Często przebieg choroby jest bezobjawowy. Dopiero uszkodzenie ok 70% miąższu nerek wywołuje objawy. Leczenie wymaga zaplecza diagnostycznego, bez tego nie można zdiagnozować chorób nerek. Na miejscu w przychodni w ciągu kilkunastu minut mogę wykonać pacjentowi szereg potrzebnych badań. Dzięki temu można od razu rozpocząć odpowiednie leczenie. Im wcześniej postawi się diagnozę i rozpocznie leczenie tym są większe szanse na wyleczenie bez uszkodzeń nerek i bez niewydolności nerek.

NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

Bardzo ogólnie mówiąc jest to zaburzenie funkcji filtrowania krwi i usuwania produktów przemiany materii m. in. mocznika. Postępuje intoksykacja organizmu objawiająca się np. uporczywymi wymiotami, brakiem apetytu. Są to na tyle mało specyficzne objawy,że nie można na ich podstawie postawić trafnej diagnozy bez badań laboratoryjnych. W zależności od przebiegu i nasilenia objawów wyróżniamy ostrą i przewlekła niewydolność nerek.

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
Nagłe upośledzenie funkcji w rezultacie urazu toksycznego lub niedokrwiennego. Ostra niewydolność nerek ma trzy fazy: początkową, utrzymywania się i powrotu do zdrowia. Leczenie podjęte w pierwszej fazie mające na celu złagodzenie uszkodzenia narządu i jak najszybszy powrót do zdrowia. Może to zapobiec dalszemu rozwojowi ostrej niewydolności nerek. W drugiej fazie dochodzi do uszkodzenia kanalików nerkowych i zaburzenia funkcji nefronów. Faza ta może trwać tygodniami lub miesiącami. Większość zwierząt bez odpowiedniego leczenia w tym czasie umiera lub zostaje poddana eutanazji. W fazie trzeciej następuje naprawa uszkodzonych nefronów (o ile to możliwe) i wyrównawczy przerost nefronów nieuszkodzonych. Może dojść do poprawy czynności nerek chociaż nie zawsze uzyskują one pełną sprawność .

PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNŚĆ NEREK
Zespół chorobowy rozwijający się w następstwie przewlekłych stanów chorobowych nerek. Jej cechą charakterystyczną jest powolne narastanie zaburzeń w czynności nerek. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie około 70% nefronów choroba przejdzie w fazę mocznicową (przewlekła mocznica) . W okresie tym pojawiają się i pogłębiają objawy niewydolności większości narządów. Do momentu aż nie ulegnie zniszczeniu większa część nefronów i nie dojdzie do klinicznych objawów mocznicy zwierzęta mogą nie wykazywać widocznych objawów klinicznych.