Przychodnia Weterynaryjna Choszczno

Diagnostyka

Wykonuję badania radiologiczne

 

Wykonujemy zdjęcia aparatem Rtg Orange 1060 HF. Jest to aparat HF tzn. wysokiej częstotliwości, prezentujący wysoki standard techniczny a także spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa w zakresie promieniowania jonizującego.
zdjęcia przeglądowe:
• głowa
• klatka piersiowa
• jama brzuszna
• jama miedniczna
• kończyny
celowane:
• układ szkieletowy ( kręgosłup, kończyny, stawy)
• narządy wewnętrzne
• nowotwory
• ropnie
• zatoki
• zęby
kontrastowe:
• przewód pokarmowy
• układ moczowy ( cystografia, urografia, uretrografia )

Wykonuję badania ultrasonograficzne

 

Aparat Mindray 6600 Vet
• badanie w kierunku ciąży od 21 dnia po kryciu
• ocena żywotności, wielkości i stopnia rozwoju płodów
• ocena narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicznej
• serca
• pęcherza moczowego, nerek / kamica, nowotwory/
• jajników i macicy / ropomacicze /
• przewodu pokarmowego
• wątroby
• śledziony
• prostaty
• jąder
• nowotworów

Wykonuję badania laboratoryjne

biochemia krwi aparat Reflovet, aparat Rayto

Najczęściej wykonywane kierunki badań biochemicznych to: profil nerkowy, wątrobowy, trzustkowy, lipidowy, sercowy, geriatryczny, kostny, tarczycowy.
• albuminy
• alfa-amylaza
• aminotransferaza alaninowa ( ALT )
• aminotransferaza asparginowa ( AST )
• białko całkowite
• bilirubina
• cholesterol
• fosfataza zasadowa ( ALP )
• fosfor
• glukoza
• kreatynina
• kwas moczowy
• lipaza
• mocznik
• potas
• trójglicerydy
• wapń

oraz inne badania

• antybiogramy Laboratorium zewn.
• badanie krwi rozmaz
• badanie krwi w kierunku Babesia spp.
• oznaczanie grup krwi Laboratorium zewn.
• badanie histopatologiczne wycinków skóry Laboratorium zewn.
• alergiczne testy skórne
• serologiczne testy Laboratorium zewn.
• preparaty odciskowe
• badanie w kierunku:
• pchły
• wszy
• wszoły
• świerzbowce
• nużeńce
• cheyletiella
• biopsja cienkoigłowa
• ocena miana przeciwcial przeciwko wsciekliźnie
• testy diagnostyczne snap: FeLV, FIV, FIP, Parwowiroza, Nosówka
• testy diagnostyczne snap chorób przenoszonych przez kleszcze
• badanie hormonów płciowych: LH i Progesteron testy Laboratorium zewn.
• badanie wymazów z uszu cytologia i bad. bakteriologiczne i mykologiczne
• badanie wymazów cytologicznych z pochwy
• badanie nasienia
• badanie hormonów tarczycy: T3 i T4 Laboratorium zewn.
• badanie hormonów nadnerczy: kortyzon Laboratorium zewn.
• badanie kału w kierunku pasożytów: flotacja i dekantacja
• badanie kału w kierunku pasożytów Giardia spp. testy snap
• badanie mikologiczne Laboratorium zewn.
• badanie moczu aparat Urit 50
• biochemiczne
• morfologiczne (osad )
• trichogram
• badanie lampą Wood’a

Badania laboratoryjne moczu

badanie moczu aparat Urit 50
• biochemiczne
• morfologiczne (osad )
Analiza ogólna moczu należy do najczęściej wykonywanych badań laboratoryjnych. Stanowi znakomita wskazówkę dla lekarza informującą o przebiegu i przyczynie procesu chorobowego. Badanie moczu obejmuje: badanie osadu w kierunku kamicy, oznaczanie poziomu białka, glukozy, krwi, ciężaru właściwego, odczynu (pH), bilirubiny, ciał ketonowych, azotynów.

Badanie kału

• parazytologiczne pozwala wykryć obecność jaj, larw, lub członów pasożytów bytujących w przewodzie pokarmowym zwierzęcia.
• w kierunku wydolności trzustki
Jest to rutynowa czynność wykonywana w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności pasożytów przewodu pokarmowego.

Badanie laboratoryjne zeskrobin skórnych i wymazów z uszu

Badanie zeskrobin skórnych jest jedną ze składowych badania dermatologicznego. Daje wiele wskazówek diagnostycznych i sygnalizuje zmiany skórne niewidoczne gołym okiem. Niejednokrotnie jest potwierdzeniem lub wykluczeniem obecności patogenu powodującego zmiany skórne. Prawidłowo przeprowadzone badanie zeskrobiny skórnej daje możliwość szybszego, a co najważniejsze skutecznego leczenia.
Badanie wymazów z uszu potwierdza lub wyklucza obecność w przewodzie słuchowym pasożytów (np. świerzb), bakterii lub komórek grzybiczych.

Śródskórne testy alergiczne
Pozwalają rozpoznać nadwrażliwość zwierzęcia np. na roztocza kurzu domowego, nasiona traw, jad pchli. Badanie polega na wstrzyknięciu śródskórnie niewielkiej ilości określonego alergenu i ocenie reakcji skórnej.

Testy diagnostyczne – m.in.: nosówka, parwowiroza psów, FeLV, FIP kotów

Do wykonania na miejscu szybkie testy kilka minut od pobrania krwi

Badanie oftalmologiczne i otoskopowe

• badanie oka
• badanie dna oka,
• rozpoznanie nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu siatkówki, błony naczyniowej i nerwu wzrokowego
• badanie przewodu słuchowego zewnętrznego
• badanie błony bębenkowej